DOBRODOŠLI!

Telesna neaktivnost je postala globalna težava, ki neposredno vpliva na zdravje in dobro počutje prebivalcev. Zato je gibalna pismenost vse bolj pomemben del posameznikovega procesa vseživljenjskega učenja. Namen Erasmus+ projekta Physical Literacy For Life (Gibalna pismenost za življenje) je podpreti definicijo, zagovorništvo in praktično implementacijo koncepta gibalne pismenosti v različnih okoljih. Glavni cilj projekta je ustvariti temelj, da gibalna pismenost postane ena izmed ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja Evropejcev preko športne vzgoje, telesne aktivnosti in športa.

Ta projekt naslavlja promocijo in implementacijo gibalne pismenosti v in preko športne vzgoje, telesne aktivnosti in športa za vse starosti in v različnih okoljih s posebno pozornostjo na vseh štirih področjih. Eden od ciljev pripraviti orodja za praktično uporabo koncepta gibalne pismenosti v različnih okoljih, ki vključujejo tudi orodje za samoocenjevanje.

Več o gibalni pismenosti in o omenjenem projektu lahko preberete tukaj

 1. Kaj je orodje?

 2. Načela

 3. Pred uporabo orodja ena

 4. Naslednji korak

 5. Pred uporabo orodja dve

 6. Naslednji korak ?

 • Gibalna pismenost je koncept, ki pospešeno pridobiva na prepoznavnosti v zadnjih letih. Številni posamezniki in organizacije so promovirale uporabo tega termina na mednarodni ravni, saj so številni prepoznali koristi uporabe tega koncepta. Orodja, ki so bila razvita v okviru projekta Gibalna pismenost za življenje (Physical Literacy For Life), bodo pripomogla h krepitvi vrednote, kaj pomeni biti gibalno pismen posameznik. Obenem bodo prispevala tudi k ozavešenosti ključnih odločevalcev, da bodo prepoznali, kako biti gibalno pismen obogati in olajša posameznikovo vseživljenjsko učenje. Vsa orodja in produkti omenjenega projekta so dostopni tukaj.

  Orodje za samoocenjevanje je razvito za pomoč pri uvrstitvi gibalne pismenosti med ključne kompetence in osnovne veščine, ki so pomembne za osebni razvoj, zdravje, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo. Sestavljeno je iz dveh vprašalnikov za samooceno, prvi je pripravljen za državljane, drugi pa za učitelje in trenerje.

  * Orodje za samoocenjevanje državljanov ocenjuje stopnjo gibalne pismenosti posameznikov in jih s podajanjem smernic spodbuja, da postanejo bolj telesno aktivni v vsakdanjem življenju.

  * Orodji za samoocenjevanje učiteljev in trenerjev ocenjujejo vključevanje gibalne pismenosti v ure športne vzgoje in reninge ter jih spodbujajo, naj več vključujejo vadbo za razvoj gibalne pismenosti v vsakdanji praksi.

 • Gibalna pismenost je načelo, koncept, ki povezuje naše razumevanje izkušenj učenja in izvajanja širokega spektra telesnih dejavnosti in celotne osebe. To je več kot le osnovne veščine gibanja in znanje o tem, kako to storiti. Obstajajo 4 medsebojno povezana področja, ki podpirajo celostni razvoj gibalne pismenosti, ki vsem generacijam pomaga voditi aktiven, zdrav in izpolnjujoč življenjski slog. Več o celostnem pristopu k telesni vzgoji, telesni dejavnosti in športu si lahko preberete tukaj.

 • Ta vprašalnik za samooceno je del projekta Erasmus+ Sport Physical Literacy For Life, ki ga sofinancira Evropska komisija. To orodje je bilo pripravljeno za državljane z dvojnim namenom, in sicer da vam pomaga oceniti svojo stopnjo gibalne pismenosti ter da prispeva k proučevanju, kako Evropejci zaznavajo svojo gibalno pismenost. Vprašanja se nanašajo na elemente in področja gibalne pismenosti. Za vsak element je naštetih več možnih odgovorov. Izberite odgovor, ki vas najbolje opisuje.

  Nasvet: Ne ukvarjajte se s posameznimi besedami izjave. Uporabite svoje razumevanje in instinkte - lahko so enako dragoceni kot poznavanje podrobnosti.

  Poskusite za vsak odgovor porabiti največ 1 minuto. Če postopek traja dlje, morda preveč razmišljate!

  Hvala za vaše sodelovanje.

 • Ob zaključku vsakega področja bo prikazano sporočilo s splošnimi informaciji o vaši stopnji gibalne pismenosti in priporočili.

  Veliko sreče pri izpolnjevanju vprašalnika za samooceno.

  Če bi radi izvedeli več o gibalni pismenosti in primerih dobre prakse, kako gibalno pismenost implementirati v praksi, lahko o tem preberete več tukaj.

  Za več informacij pošljite povpraševanje na info@isca-web.org.

 • Ta vprašalnik za samooceno je del projekta Erasmus+ Sport Physical Literacy For Life, ki ga sofinancira Evropska komisija. To orodje je bilo pripravljeno za učitelje oziroma trenerje z namenom, in sicer da analizira, kako učitelji oziroma trenerji vključujejo elemente gibalne pismenosti v vadbo v svoji vsakdanji paksi. Vprašanja se nanašajo na elemente in področja gibalne pismenosti. Za vsak element je naštetih več možnih odgovorov. Izberite odgovor, ki vas najbolje opisuje.

  Nasvet: Ne ukvarjajte se s posameznimi besedami izjave. Uporabite svoje razumevanje in instinkte - lahko so enako dragoceni kot poznavanje podrobnosti.

  Poskusite za vsak odgovor porabiti največ 1 minuto. Če postopek traja dlje, morda preveč razmišljate!

  Hvala za vaše sodelovanje.

 • Ob zaključku vsakega področja bo prikazano sporočilo s splošnimi informaciji o tem, kako vključujete koncept gibalne pismenosti v vsakdanjo prakso, in priporočili.

  Veliko sreče pri izpolnjevanju vprašalnika za samooceno.

  Če bi radi izvedeli več o gibalni pismenosti in primerih dobre prakse, kako gibalno pismenost implementirati v praksi, lahko o tem preberete več tukaj.

  Za več informacij pošljite povpraševanje na info@isca-web.org.