ДОБРЕ ДОШЛИ В "ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМООЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ГРАМОТНОСТ"

Липса на физическа активност се превърна в световен проблем с пряко влияние върху здравето и самочувствието на гражданите. Затова физическата грамотност става все по-важна част от процеса на учене през целия живот.

Проектът „Еразъм +“ „Физическа грамотност за живот“ цели да подкрепи определение, застъпничество и практическо прилагане на концепцията за физическа грамотност в различни среди. Основната цел на проекта е да се създаде основата за физическа грамотност, която да бъде ключов компонент в обучение на европейските граждани през целия живот чрез физическо възпитание, физическа активност и спорт.

Този проект е насочен към промотиране и прилагане на физическа грамотност във и чрез физическо възпитание, физическа активност и спорт за всички възрасти и в различни среди, със специален фокус върху четирите области. Една от специфичните цели е да се предоставят инструментите за практическо приложение на физическата грамотност в различни среди, което включва инструментите за самооценка.

Можете да прочетете повече за физическата грамотност и проекта тук

 1. Какъв е този инструмент?

 2. Принципи

 3. Преди инструмент едно

 4. Следващия

 5. Преди инструмент две

 6. Следващия ?

 • Физическата грамотност е термин, който набира все по-голяма популярност през последните години. Различни учени и организации са насърчавали използването на термина на световано ниво с различни предложения за ползите от използването на термина. Инструментите, разработени по време на проекта „Физическа грамотност за живот“, ще помогнат да се засили стойността на това, което означава да бъдеш „физически грамотен“ гражданин, и да подтикнат ключовите хора вземащи решения да разпознаят как физическата грамотност може да обогати и улесни живота на човека. Можете да намерите всички инструменти и резултати от проекта тук.

  Инструментът за самооценка е разработен, за да подпомогне приемането на физическата грамотност като концепция, обхващаща ключови компетентности и основни умения, които са ценни за личностното развитие, здраве, заетост, социално приобщаване и активно гражданство. Състои се от два въпросника за самооценка, първият е подготвен за граждани, а вторият е за учители и треньори.

  * Инструментът за самооценка за гражданите оценява нивата на физическа грамотност на отделните граждани и по този начин насърчава потребителите да станат по-физически активни в ежедневието си чрез конкретни насоки.

  * Инструментите за самооценка за учители и треньори оценяват интегрирането на физическата грамотност в преподаването и обучението и ги насърчават да подобрят използването на физическата грамотност в ежедневната практика.

 • Физическата грамотност е принцип, концепция, която свързва нашите разбирания за опита от ученето и изпълнението на широк спектър от физически дейности и целия човек. Това е повече от основни умения за правене на движения и знания за това как да се прави. Има 4 взаимосвързани области, които подпомагат цялостното развитие на физическата грамотност, за да помогнат на всички поколения да водят активен, здравословен и пълноценен начин на живот.

  Можете да прочетете повече за холистичния подход към физическото възпитание, физическата активност и спорта тук.

 • Този въпросник за самооценка е част от проект „Физическа грамотност за живот“, финансиран от програма „Еразъм + Спорт“ на Европейската комисия. Този инструмент е подготвен за граждани с двойната цел да Ви помогне да оцените собственото си ниво на физическа грамотност и да допринесете за изследване на самовъзприемането на физическата грамотност сред европейското население. Въпросите се отнасят до елементите и областите на физическата грамотност. За всеки от елементите са изброени няколко възможни отговора. Изберете отговора, който най-добре Ви съответства.

  Съвет: Не се притеснявайте твърде точно от формулировката на изречението. Използвайте своето разбиране и инстинкти - те могат да бъдат толкова ценни, колкото и подробните знания.

  Опитайте се да отделите не повече от 1 минута за всеки отговор. Ако процесът отнема повече време, може би мислите твърде много!

  Благодарим Ви за съдействието.

 • В края на всеки компонент, съобщението ще показва обща информация, свързана с вашето ниво на физическа грамотност, включвайки препоръки.

  Успех със самооценката.

  В случай, че искате да научите повече за физическата грамотност и най-добрите примери за прилагане на физическа грамотност на практика, можете да прочетете за нея тук.

  Моля, свържете се с info@isca-web.org, ако имате нужда от повече информация.

 • Този въпросник за самооценка е част от проект „Физическа грамотност за живот“, финансиран от програма „Еразъм + Спорт“ на Европейската комисия. Този инструмент е подготвен за учители и треньори с цел да анализира как треньорите и учителите по физическо възпитание включват елементи на физическа грамотност в ежедневната си практика. Въпросите се отнасят до елементите и областите на физическата грамотност. За всеки от елементите са изброени няколко възможни отговора. Изберете отговора, който най-добре Ви съответства.

  Съвет: Не се притеснявайте твърде точно от формулировката на изречението. Използвайте Вашето разбиране и инстинкти - те могат да бъдат толкова ценни, колкото и подробните знания.

  Опитайте се да отделите не повече от 1 минута за всеки отговор. Ако процесът отнема повече време, може би мислите твърде много!

  Благодаря Ви за съдействието.

 • В края на всеки компонент, съобщението ще показва обща информация за начина, по който интегрирате физическата грамотност във вашите тренировки и часове за физическо възпитание, включвайки препоръки.

  Успех със самооценката.

  В случай, че искате да научите повече за физическата грамотност и най-добрите примери за прилагане на физическа грамотност на практика, можете да прочетете за нея тук.

  Моля, свържете се с info@isca-web.org, ако имате нужда от повече информация.